Rólunk

28 fős egyesület vagyunk és elsősorban rekreációs céllal sportolunk. Kedvenc sportunk: tájfutás, utcai futóversenyek,  túrázás.

Célunk: legyőzni önmagunkat.

A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 50 éves jubileumi programjaihoz kapcsolódva,

2020. szeptember 19. Városi szülinapi népszerűsítő verseny, MapRun módszerrel megrendezve.

Edzések: gyáli sportpálya és Péterhalmi erdő.

Vezetőség: Sávai Mária elnök, Brezina Lajos alelnök,

Budaváriné Wenzel Andrea,  Kiskopárdi Ildikó, Kenéz Balázs elnökségi tagok.

Számvizsgáló Bizottság: Tóthné Balogh Krisztina elnök, Laszota Márta Zoltána, Fűry Kinga tagok.

APEX SE 2017. évi gazdasági beszámoló és közhasznúsági jelentés

Bankszámla nyitó

229.713,-

Pénztár nyitó

Nyitóegyenleg:                    259.738,-Ft

  30.025,-

Az egyesület bevételei:

Gyál Önk. Lendületben rend. támogatás

350.000,-

Tagdíj

  51.000,-

NEA MA 17műk. pályázati támogatás

300.000,-

Gyál Önk. műk.pályázati támogatás

120.000,-

Kamat

         26,-

NAV 1% SZJA

  61.070,-

Összes bevétel együtt:                                         882.096,-

Az egyesület kiadásai:

Versenyek részvételi ktgei

nevezés, utazás (cél szerinti működés)

266.010,-

Versenyrendezés városnak, iskoláknak (cél szerinti működés) ktgei

366.491,-

SE működési, admin. ktgek,irodabérlet

224.233,-

Szövetségi tagdíj MTFSZ

  75.500,-

Összes kiadás együtt:

932.234,-

Bankszámla záró

171.169,-

Pénztár záró

  38.431,-

Záróegyenleg:                   209.600,-Ft

Eredmény (Csökkenés):                                     -50.138,- Ft. melyet

 befolyásol a támogatási összegek beérkezése és azok felhasználásának áthúzódása.

A bevételek és a kiadások egyaránt az alapszabály szerinti működést biztosították.

APEX SE 2018. évi gazdasági beszámoló és közhasznúsági jelentés

Bankszámla nyitó

171.169,-

Pénztár nyitó

Nyitóegyenleg:                 209.600,-Ft

  38.431,-

Az egyesület bevételei:

Gyál Önk. tám. Sportkonc. feladatellátás

150.000,-

Gyál Önk. városi tájékozódási v. támogat.

150.000,-

Gyál városi táj. v. résztvevők befizetése

    5.000,-

NEA MA 18 műk. pályázati támogatás

290.000,-

Gyál Önk. műk.pályázati támogatás

150.000,-

Kamat

         21,-

Tagdíj

  68.000,-

NAV 1% SZJA

  76.329,-

Összes bevétel együtt:                                                     889.350,-

Az egyesület kiadásai:

Versenyek részvételi ktgei

nevezés, utazás (cél szerinti működés)

172.154,-

Versenyrendezés városnak, iskoláknak (cél szerinti működés) ktgei

367.698,-

SE működési, admin. ktgek

123.322,-

Beszerzések nyomtató, patron, SE pólók

167.221,-

Szövetségi tagdíj MTFSZ

  80.000,-

Összes kiadás együtt:

910.395,-

Bankszámla záró

177.822,-

Pénztár záró

   10.733,-

Záróegyenleg:                        188.555,-

Eredmény (Csökkenés):                                                  -21.045,- Ft.

A bevételek és a kiadások egyaránt az alapszabály szerinti működést biztosították.

APEX SE 2019. évi gazdasági beszámoló és közhasznúsági jelentés

Bankszámla nyitó

177.822,-

Pénztár nyitó

Nyitóegyenleg:             188.555,-Ft

   10.733,-

Az egyesület bevételei:

 

 

Gyál városi táj. v. térkép befizetés

       200,-

Gyál Önk. műk.pályázati támogatás

200.000,-

Kamat

          8,-

Tagdíj

  79.000,-

NAV 1% SZJA

  94.851,-

Összes bevétel együtt:                                  374.059,-Ft                             

Az egyesület kiadásai:

Versenyek részvételi ktgei

nevezés, utazás (cél szerinti működés)

180.603,-

Versenyrendezés városnak, iskoláknak (cél szerinti működés) ktgei

104.905,-

SE működési, admin. ktgek

102.071,-

Szövetségi tagdíj MTFSZ

  62.000,-

Összes kiadás együtt:

449.579,-Ft

Bankszámla záró

74.943,-

Pénztár záró

38.092,-

Záróegyenleg:                    113.035,-Ft

Eredmény (Csökkenés):                              -75.520,- Ft.

A bevételek és a kiadások egyaránt az alapszabály szerinti működést biztosították. Ugyanakkor az elvárt bevételek nem érkeztek be, ezért a korábbi évhez képest, az egyesületi működésben komoly megszorítások voltak.

A városi és iskolai rendezvényekre a vállalások megtörténtek, azonban a NEA 2019 támogatásnál csak várólistások lettünk és nem is kaptunk semmilyen összeget. Különböző együttműködésekkel sikerült -pénz hiányában- a Sportcsarnokavató városi verseny és 3 iskolai versenytérkép kiadását és nyomtatását megoldani.

A tartalékolt száz ezer forint körüli összegünk megmaradt, viszont a mérlegben mutatkozó csökkenés, a NEA 2018 erre az évre áthúzódó felhasználásából adódik.

A pályázati bevételek elmaradása a minőségi munka rovására ment. (Események, edzések maradtak el, térképellátottság csökkent, győztesek tiszteletdíjai gyengébbek voltak a korábban megszokottnál.)